ȘARPELE
ORB

Testează jocul la care nu ai cum să nu te distrezi!

Membrii echipei sunt așezați unul în spatele celuilalt, fiind legați la ochi cu excepția ultimului, care va dirija "șarpele" în vederea mutării unor obiecte din punctul A în punctul B, fără ca acesta să poată folosi semnale verbale.

Durată: aproximativ 30 minute
Număr participanți: minim 6

#comunicare   #orientare   #organizare
#lucru în echipă   #încredere reciprocă
#abilități de leadrship

[unex_ce_button id="content_mkdlpvdxf,column_content_wegg90ae0" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ece835" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="/contact/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CONTACT[/ce_button]