ȘARPELE
ORB

Testează jocul la care nu ai cum să nu te distrezi!

Membrii echipei sunt așezați unul în spatele celuilalt și legați la ochi cu excepția ultimului, care va dirija "șarpele" în vederea mutării unor obiecte din punctul A în punctul B, fără ca acesta să poată folosi semnale verbale.

DURATĂ:  aprox. 30 minute
NR. PARTICIPANȚI: minim 4

#lucru în echipă   #încredere reciprocă
#comunicare   #orientare  #organizare

[unex_ce_button id="content_mkdlpvdxf,column_content_wegg90ae0" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ece835" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="/contact/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CONTACT[/ce_button]