PUZZLE

Vă punem la dispoziție un joc interactiv ce constă în asamblarea unei structuri, la indicațiile unuia sau a mai multor membri ai echipei, conform unei poze.

Aceștia se află în alt loc decât echipa de lucru, comunicarea făcându-se prin stații de emisie-recepție.

DURATĂ:  aprox. 30 minute
NR. PARTICIPANȚI: minim 4

#comunicare   #atenție
#lucru în echipă

[unex_ce_button id="content_mkdlpvdxf,column_content_wegg90ae0" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ece835" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="/contact/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CONTACT[/ce_button]